Úvod

Nabízíme elektronické střežení objektů pomocí nejmodernějších technologií.
Zkušení operátoři PCO nepřetržitě vyhodnocují data z monitorovacích systémů v zabezpečeném dohledovém centru a v případě odchylky od normálu bezodkladně reagují dle smluvené dohody. Dohledové centrum je připraveno i na nenadálé situace, např. výpadek elektrické energie, požár, zatopení, únik plynu, překročení mezních teplot prostředí nebo technologie.
Zajistíme od montáže zabezpečovacích systémů, napojení na PCO, přes vzdálený monitoring, až po zabezpečení objektu v případě jeho napadení.
Pokud již disponujete bezpečnostním systémem, lze ho také na PCO napojit a docílit tak efektivního zabezpečení objektu.
Připojíme všechny typy komunikátoru (vlastní rádiová síť, GSM/GPRS, Internet, telefonní linka).
Všechny používané technologie na dohledovém centrum jsou jištěny zálohovanými systémy.
Díky napojení na pult centralizované ochrany bude Váš majetek pod nepřetržitou ochranou.